ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS:

Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon megadott adataimat a SZEZSI OPTIKA BT., Dr Koczka Klára és Rostásné Détár Mária  (közös elérhetőség: szelezsan1976@gmail.com), ide értve az e feladattal megbízott Munkatársat is) megismerje, letárolja papír és/vagy elektronikus alapon, azaz kezelje a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó szabályzat rendelkezéseit.

Hozzájárulok, hogy a SZEZSI OPTIKA BT., Dr Koczka Klára és Rostásné Détár Mária (közös elérhetőség: szelezsan1976@gmail.com) adataimat adatállományában megtarthassa azzal a céllal, hogy számomra releváns aktuális vizsgálatokkal kapcsolatban velem a kapcsolatot felvehesse.

Név (kötelező)

Születési dátum (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Email cím (kötelező)

A fenti nyilatkozatot elolvastam és elfogadom